Pro Elisabethku


 

Kontakt

Zdenka Ranglová

Šobrova1844

Písek 39701                  Tel.:606341370,773543040

                                    e-mail:zdenkaaliza@seznam.cz

Č.Ú.:107-1467890267/0100

 

Veřejná sbírka povolená Krajským úřadem v Českých Budějovicích:Č.Ú.:  249883822/0300   ČSOB