Pro Elisabethku


VEŘEJNÁ SBÍRKA

10.04.2012 09:38

                                         OSVĚDČENÍ

Č.J.:KUJCK/3548/2012/OLVV-2

MESADA,OBČANSKÉ SDRUŽENÍ,zastoupené pí.Danou Hrychovou

ÚČEL KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY:získání prostředků na polohovací zařízení,rehabilitační a kompenzační pomůcky pro Elisabeth Ručkayovou Písek,která trpí CMV infekcí po těžké nekrotické encefalitidě.

                       SBÍRKA SE KONÁ          OD 17.3.2012     DO 30.9.2013

            ČÍSLO ÚČTU:    249 883 822/0300     u ČSOB                   

—————

Zpět